Иќдоми навбатии вакил

                                                                 Ташаббус

IMG_20210221_103230.jpg

IMG_20210221_120121.jpg

IMG_20210221_122629.jpg

   Бо ташаббуси вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Рањмонзода Зоир Файзалї як ќитъа роњи марказии  дењаи Муњољирободи Љамоати дењоти Дарќад, ки солиёни зиёд бетаъмир мондаву барои гузаштан монеа эљод мекард, шаѓалпўш гардид.

   Вакил тасмим гирифтанд, ки аз њисоби маблаѓњои шахсии худ беш аз 90 куб шаѓал харидорї намуда, роњро таъмир намоянд.

   Љавонони бонангу номуси дења ин иќдоми вакилро дастгирї намуда, ба њашари дастаљамъона баромаданд ва дар тахту њамворкунии роњ сањми худро гузоштанд.

   Аз ин амали хайру савоб сокинону мењмонон, алалхусус ронандагон шоду мамнун буда, аз вакили муњтарам арзи сипос мекунанд.

   Сокини дењаи Муњољиробод Юсупов Ѓоибназар самимият ва миннатдории сокинони дењаро ба вакил расонида, ин амали хайрхоњонаро бењтарин туњфа ба ањли дења дар солњои 2019 – 2021 «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї» арзёбї карда, иброз намуд, ки дар арафаи иди Наврўзи байналмилалї ва омодагињо ба таљлили љашни бузурги миллат 30- солагии Истиќлолияти давлатї чунин корњои ободониву созандагї бисёр сариваќтї мебошанд.

   Ёдовар мешавем, ки ин иќдоми аввалини Рањмонзода Зоир Файзалї набуда, мавсуф дар оѓози пайдоиши пандемияи короновирус Ковид – 19 дар Тољикистон ба оилањои камбизоату муассисањои тиббї кумаки бевоситаи худро расонида буданд.

  С. Исмоилов, рўзноманигор

Ҳеҷ овозе нест